Japan Best Rescue System Co.,Ltd. heeft een winstverwachting afgegeven voor het jaar dat eindigt op 30 september 2023. Voor het jaar dat eindigt op 30 september 2023 meldde het bedrijf een netto-omzet van 18.300 miljoen JPY, een bedrijfswinst van 18.300 miljoen JPY, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van 950 miljoen JPY of een winst per aandeel van 28,71 JPY.