(Alliance News) - Het volgende is een opsomming van updates door Londense beursgenoteerde bedrijven, die op donderdag zijn uitgegeven en niet afzonderlijk door Alliance News zijn gemeld:

----------

North American Income Trust PLC - in Edinburgh gevestigde beleggingstrust - heeft overeenstemming bereikt over de benoeming van Janus Henderson Fund Management UK Ltd als nieuwe beleggingsbeheerder. Dit volgt op een "uitgebreide evaluatie van de bestaande beheerregelingen en gesprekken met een aantal beheergroepen". Is van mening dat de overstap naar Janus Henderson haar aandeelhouders verschillende voordelen biedt, waaronder toegang tot de "kracht en breedte van haar Amerikaanse aandelencapaciteiten". Fran Radano blijft portefeuillebeheerder van het bedrijf, nadat hij zijn functie bij abrdn PLC heeft neergelegd en ermee heeft ingestemd om bij Janus Henderson te gaan werken. Susan Rice, voorzitter van North American Income Trust, licht toe: "Fran Radano beheert de portefeuille van de onderneming al meer dan 10 jaar en wij zijn van mening dat hij door nauw samen te werken met de brede en ervaren aandelendesk van Janus Henderson in de VS beter in staat zal zijn om aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden op de Noord-Amerikaanse markt te blijven vinden. Janus Henderson heeft een sterke reputatie op het gebied van Noord-Amerikaanse beleggingen in aandeleninkomsten en wij geloven dat dit zal leiden tot betere [intrinsieke waarde] prestaties, terwijl het aantrekkelijke dividend van het bedrijf behouden blijft."

----------

Echo Energy PLC - Op exploratie gerichte onderneming in Latijns-Amerika - Zoals aangekondigd bij de resultaten voor 2022, na de gedeeltelijke desinvestering van haar activa in Argentinië en de daaropvolgende schuldherstructurering en kostenverlagingsprogramma, zegt Echo Energy actief te zijn geweest in het verkennen van potentiële mogelijkheden om nieuwe activa veilig te stellen. Na een volledige evaluatie van de activiteiten heeft Echo Energy besloten om haar acquisitiestrategie uit te breiden naar een breder scala van natuurlijke grondstoffenprojecten. Het bedrijf zegt "een aantal potentieel transformerende projecten die in deze herziene strategie passen" te bestuderen. Tot deze mogelijkheden behoort een goudproject in Latijns-Amerika, dat volgens het bedrijf het potentieel heeft om "aanzienlijke toekomstige waarde voor aandeelhouders te creëren, zonder dat hiervoor een grote initiële kapitaalinvestering nodig is". De besprekingen over deays zijn nog gaande en er kan in dit stadium geen garantie worden gegeven dat deze onderhandelingen succesvol zullen worden afgerond. Echo Energy verwacht "te zijner tijd" verdere mededelingen te doen. Voorzitter Christian Yates zegt: "Onze focus ligt op het vinden van mogelijkheden om materiële waarde voor onze investeerders te genereren. Echo's netwerk en relaties binnen Latijns-Amerika hebben kansen geboden in het hele spectrum van natuurlijke hulpbronnen, die we zorgvuldig aan het bekijken zijn en we kijken ernaar uit om onze aandeelhouders te informeren over onze plannen zodra we daartoe in staat zijn."

----------

Avon Protection PLC - een in Wiltshire, Engeland gevestigd bedrijf dat persoonlijke beschermingsmiddelen levert - heeft een contract gewonnen van het Britse Ministerie van Defensie ter waarde van GBP 38 miljoen voor de verdere levering van algemene onderhoudsademhalingstoestellen en bijbehorende ondersteuning. Het contract heeft een looptijd van vier jaar met vijf extra optieperiodes van 12 maanden. Avon Protection levert sinds 2018 GSR-maskers aan het ministerie van Defensie. Het bedrijf zegt dat deze nieuwe contracttoekenning Avon in staat zal stellen om "te blijven helpen bij het beschermen van de levens van mensen die dienen in de strijdkrachten van het Verenigd Koninkrijk, en de binnenlandse productiecapaciteit voor [chemische, biologische, radiologische en nucleaire defensie] bescherming van het Verenigd Koninkrijk te ondersteunen". Jos Sclater, Chief Executive Officer, zegt hierover het volgende: "Zoals we hebben gezien met de gerapporteerde inzet van chemische agentia in Oekraïne en in andere recente conflicten, is de hoogste graad CBRN-bescherming van cruciaal belang voor de operationele capaciteit van oorlogsvoerders in de evoluerende realiteit van bijna-peer, hybride oorlogsvoering. Deze onderscheiding is strategisch belangrijk voor Avon. Het toont onze voortdurende technologische leiderschap in CBRN ademhalingsbescherming en biedt een sterke basis voor onze Britse activiteiten op de middellange en lange termijn."

----------

Metals Exploration PLC - Filipijnse goudproducent, genoteerd aan de AIM - zegt dat twee van haar kredietverstrekkers betwisten dat een lagere rente van 7%, in plaats van 15%, van toepassing zou moeten zijn op de schuldfaciliteiten van het bedrijf. Het bedrijf zegt dat Runruno en D&A beweren dat er verschillende gevallen van wanbetaling hebben plaatsgevonden onder de schuldfaciliteiten. Metals Explorations merkt op dat de claims ertoe zouden leiden dat er USD2,0 miljoen verschuldigd zou zijn aan beide kredietverstrekkers, hoewel het deze beweringen betwist. Dit komt naast MTL (Luxembourg) Sarl die ook deze rente op haar eigen leningen aan Metals Exploration wil ontvangen. Dit zou resulteren in een schuld van ongeveer US$ 4,4 miljoen. Na juridisch advies te hebben ingewonnen en terwijl de besprekingen doorgaan, zal Metals Exploration pro rata betalingen doen van USD2,2 miljoen aan MTL Lux en USD910.000 aan Runruno en D&A. Metals Exploration zegt dat er "te zijner tijd" verdere mededelingen zullen worden gedaan, aangezien de besprekingen om tot een schikking van deze zaken te komen worden voortgezet.

----------

Door Greg Rosenvinge, Alliance News senior verslaggever

Reacties en vragen naar newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.