Jabil Inc. kondigde aan dat de Raad van Bestuur een kwartaaldividend van $0,08 per gewoon aandeel heeft vastgesteld voor aandeelhouders die op 15 februari 2024 in het aandelenregister zijn ingeschreven. Het dividend is betaalbaar op 4 maart 2024.