Invest bank P.S.C. rapporteerde resultaten voor de negen maanden eindigend op 30 september 2023. Voor de negen maanden rapporteerde het bedrijf netto rentebaten van AED 149,47 miljoen, vergeleken met AED 61,07 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg AED 354,7 miljoen, vergeleken met AED 127,15 miljoen een jaar geleden.

Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg AED 0,02 vergeleken met AED 0,04 een jaar geleden.