Invest bank P.S.C. heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het eerste kwartaal dat eindigde op 31 maart 2021. Voor het eerste kwartaal kondigde de onderneming netto rentebaten aan van AED 64,118 miljoen, vergeleken met AED 44,292 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg AED 19,620 miljoen, tegen AED 99,491 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg AED 0,01, tegen AED 0,03 een jaar geleden.