(ABM FN) Intervest Offices & Warehouses heeft in de eerste helft van 2022 een hogere winst geboekt, onder andere dankzij hogere huurinkomsten en een positieve herwaardering van de portefeuille. Dit bleek donderdag nabeurs uit de halfjaarcijfers van de vastgoedinvesteerder.

De huurinkomsten stegen in de eerste zes maanden van 2022 van 31,8 miljoen euro naar 35,4 miljoen euro.

Het operationeel vastgoedresultaat steeg van 27,6 miljoen euro naar 31,9 miljoen euro. De stijging was onder andere het resultaat van lagere vastgoedkosten. 

Onder de streep boekte Intervest een nettowinst van 67,8 miljoen euro, in vergelijking met 49,6 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder.

Het EPRA-resultaat bedroeg 0,92 euro per aandeel.

De bezettingsgraad noteerde eind juni op 94 procent, wat gelijk was aan de bezettingsgraad eind december 2021. De logistieke gebouwen waren volledig bezet en de kantoren van Intervest voor 83 procent.

De reële waarde van de vastgoedportefeuille bedroeg ultimo juni ruim 1,3 miljard euro. Dat was 1,2 miljard euro eind 2021.

Outlook

Voor het hele boekjaar wordt door Intervest een EPRA-resultaat voorzien van 1,71 tot 1,74 euro per aandeel. Dat is een heel kleine verlaging.

Begin mei ging de vastgoedinvesteerder nog uit van een EPRA-resultaat van 1,71 en 1,75 euro per aandeel.

Daarnaast streeft het vastgoedbedrijf naar een dividend van minstens 1,53 euro per aandeel, wat neerkomt op een brutodividendrendement van 6,1 procent.

Tot slot verwacht de vastgoedinvesteerder dat de groei gekoppeld aan de strategische focus op eigen (her)ontwikkelingen vanaf 2023 zal renderen met een verwachte toename van het EPRA-resultaat ten opzichte van 2022.

© ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999; Disclaimer