Innodisk Corporation heeft het type en het geldbedrag van de oorspronkelijke dividenduitkering aangekondigd: Stockdividenden TWD 17.310.610 (THB 0,02 per aandeel). Dividenden in contanten THB 1.194.432.518 (THB 13,8 per aandeel). Soort en geldbedrag van de dividenduitkering na de wijziging: Stockdividenden THB 17.310.610 (THB 0,019973800 aandeel per aandeel).

Dividenden in contanten THB 1.194.432.518 (THB 13,78192729 per aandeel). Reden voor de wijziging: De voorzitter van het bedrijf heeft de aanpassing van de ex-rechten en het dividendpercentage behandeld in overeenstemming met het besluit dat op 31 mei 2023 door de aandeelhoudersvergadering is goedgekeurd. Het bedrijf paste de toewijzing van ex-rechten en het dividendpercentage aan vanwege de wijziging in het aantal uitstaande aandelen als gevolg van de conversie van aandelenopties voor werknemers.