Overzicht

● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.

● Het bedrijf heeft volgens Refinitiv een goede ESG-score in vergelijking met zijn sector.


Sterke punten

● De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.

● De groep genereert hoge marges en heeft daardoor een zeer hoge winstgevendheid.

● De onderneming profiteert van een zeer solide financiële positie gezien haar nettokaspositie en marges.

● In de afgelopen 12 maanden hebben analisten hun rentabiliteitsramingen voor de komende jaren aanzienlijk naar boven bijgesteld.

● De analisten zijn positief over het aandeel. De gemiddelde consensus beveelt aan om het aandeel te kopen of te overwegen.

● Het gemiddelde koersdoel van de analisten die het aandeel volgen is relatief ver weg en impliceert een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering.

● Historisch gezien heeft de groep beter dan verwachte cijfers gepubliceerd.


Zwakke punten

● De onderneming wordt hoog gewaardeerd dankzij de kasstromen die door haar activiteiten worden gegenereerd.

● Het bedrijf betaalt weinig of geen dividend en heeft dus weinig of geen rendement.

● In de afgelopen vier maanden is het gemiddelde koersdoel van de analisten aanzienlijk neerwaarts bijgesteld.