Inloggen
Inloggen
Of aanmelden met
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Registreren
Of aanmelden met
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
 1. Homepagina
 2. Aandelen
 3. BelgiŽ
 4. Euronext Bruxelles
 5. Immobel NV
 6. Nieuws
 7. Overzicht
    IMMO   BE0003599108

IMMOBEL NV

(IMMO)
  Rapport
Real Time Euronext Bruxelles  -  17:35:12 24-03-2023
49.10 EUR   +2.19%
24/03Verliezen lopen weer flink op
AM
21/03Telecom helpt Bel20 aan mooie winst
AM
21/03Bel20 blijft sterk stijgen
AM
OverzichtKoersenGrafiekenNieuwsRatingsAgendaOndernemingFinanciŽnConsensusHerzieningenBeursproductenFonds 
OverzichtAl het nieuwsAanbevelingen van analistenAndere talenPersberichtenOfficiŽle publicatiesSectornieuwsAnalyse MarketScreener

Immobel : Jaarrekening 2022 - NL

17/03/2023 | 14:13

IMMOBEL GROUP

Jaarrekening 2022

GECONSOLIDEERDE REKENINGEN EN VERKORTE STATUTAIRE JAARREKENING

I.GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

3

 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN NIET-GEREALISEERD RESULTAAT (IN DUIZENDEN EUR) VOOR DE JAREN DIE

ZIJN AFGESLOTEN

3

B.

GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE POSITIE (IN DUIZENDEN EUR)

4

C.

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT (IN DUIZENDEN EUR) VOOR DE JAREN DIE ZIJN AFGESLOTEN

5

 1. GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN (IN DUIZENDEN EUR) VOOR DE JAREN DIE ZIJN

AFGESLOTEN

6

E.

BOEKHOUDKUNDIGE BEGINSELEN EN METHODEN

7

1)

Algemene informatie

7

2)

Verklaring van overeenstemming met IFRS

7

3)

Nieuwe of herziene standaarden of interpretaties

7

4)

Consolidatieregels

8

5)

Opstelling en presentatie van de jaarrekening

9

5.1.

Vreemde valuta

9

5.2.

Financieringskosten

10

5.3.

Immateriële vaste activa

10

5.4.

Goodwill

10

5.5.

Materiële vaste activa

10

5.6.

Vastgoedbeleggingen

11

5.7.

Leaseovereenkomsten

11

5.8.

Financiële instrumenten

12

5.9.

Voorraden

15

5.10.

Voorzieningen

15

5.11.

Personeelsbeloningen

15

5.12.

Subsidies in verband met activa of investeringssubsidies

16

5.13.

Bedrijfsopbrengsten

16

5.14.

Bijzondere waardevermindering van niet-financiële activa

17

5.15.

Belastingen

18

5.16.

Beëindigde bedrijfsactiviteiten en vaste activa aangehouden voor verkoop

18

5.17.

Voornaamste oordelen en voornaamste bronnen van onzekerheden in verband met de ramingen

18

5.18.

Rapportering per segment

19

F.

TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (IN DUIZENDEN EUR)

19

1

1)

Operationeel segment - financiële informatie per geografisch segment

19

2)

Omzet

24

3)

Huurinkomsten

25

4)

Overige bedrijfsopbrengsten

25

5)

Kostprijs van de omzet

26

6)

Administratiekosten

26

7)

Aandeel in het resultaat van joint ventures en geassocieerde ondernemingen, na aftrek van belastingen

27

8)

Netto financiële kosten

28

9)

Belastingen

28

10)

Winst per aandeel

29

11)

Immateriële vaste activa

29

12)

Goodwill

29

13)

Materiële vaste activa

30

14)

Activa opgenomen als gebruiksrecht

30

15)

Vastgoedbeleggingen

30

16)

Investeringen in joint ventures en geassocieerde deelnemingen

32

17)

Uitgestelde belastingvorderingen

37

18)

Voorraden

38

19)

Handelsvorderingen

39

20)

Contractactiva

39

21)

Vooruitbetalingen en overige vorderingen

40

22)

Informatie over de netto financiële schuld

40

23)

Eigen vermogen

44

24)

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

45

25)

Voorzieningen

46

26)

Handelsschulden

46

27)

Contract verplichtingen

46

28)

Sociale schulden, btw, toe te rekenen kosten en andere schulden

47

29)

Voornaamste voorwaardelijke activa en verplichtingen

47

30)

Wijziging in werkkapitaal

48

31)

Verbintenissen

48

32)

Informatie over verbonden partijen

48

33)

Gebeurtenissen na de verslagdatum

49

34)

Vennootschappen die eigendom zijn van de Immobel-groep

50

G.

VERKLARING VAN DE VERANTWOORDELIJKE PERSONEN

56

H.

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS

57

II. VERKORTE STATUTAIRE JAARREKENING

64

A.

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE POSITIE (IN DUIZENDEN EUR)

64

B.

OVERZICHT VAN DE GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN (IN DUIZENDEN EUR)

65

C.

RESULTATENVERWERKING (IN DUIZENDEN EUR)

65

D.

SAMENVATTING VAN DE GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING

66

2

 1. Geconsolideerde jaarrekening
 1. Geconsolideerde resultatenrekening en niet-gerealiseerd resultaat (in duizenden EUR) voor de jaren die zijn afgesloten

NOTES

31/12/2022

31/12/2021

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

243.875

392.815

Omzet

2

227.228

379.509

Huurinkomsten

3

9.078

9.368

Overige bedrijfsopbrengsten

4

7.569

3.938

BEDRIJFSKOSTEN

-293.573

-338.312

Kostprijs van de omzet

5

-208.866

-311.066

Kosten voor commercialisatie

-204

-439

Administratiekosten

6

-84.503

-26.807

Administratiekosten - Overige kosten

6

-40.714

-26.807

Administratiekosten - Bijzondere waardevermindering van Goodwill

6

-43.789

BEDRIJFSWINST

-49.698

54.502

VERKOOP VAN VERBONDEN ONDERNEMINGEN

25

Winsten (verliezen) op de verkoop van verbonden ondernemingen

25

JOINT VENTURES EN GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

67.181

44.531

Aandeel in het resultaat van joint ventures en geassocieerde ondernemingen, na aftrek van belasting

7

67.181

44.531

BEDRIJFSWINST EN AANDEEL IN HET RESULTAAT VAN JOINT VENTURES EN GEASSOCIEERDE

17.483

99.058

ONDERNEMINGEN, NA AFTREK VAN BELASTING

Renteopbrengsten

4.398

4.983

Rentelasten

-4.272

-6.605

Overige financiële opbrengsten

103

81

Overige financiële kosten

-4.584

-3.552

NETTO FINANCIËLE KOSTEN

8

-4.355

-5.094

WINSTEN VOOR BELASTINGEN

13.128

93.964

Belastingen

9

-2.755

-1.619

WINSTEN VAN DE PERIODE

10.373

92.345

Aandeel van de minderheidsbelangen

-350

195

AANDEEL TOE TE SCHRIJVEN AAN EIGENAREN VAN DE VENNOOTSCHAP

10.723

92.150

WINSTEN VAN DE PERIODE

10.373

92.345

Andere elementen van het globaal resultaat - elementen die later zullen worden hergebruikt in de

5.524

-820

resultatenrekening

Omrekeningsverschillen

1.779

-904

Cash flow hedging

3.745

84

Andere elementen van het globaal resultaat - elementen die later niet zullen worden hergebruikt in de

111

57

resultatenrekening

Actuariële winsten en verliezen (-) op toegezegde pensioenregelingen

24

111

57

TOTAAL ANDERE ELEMENTEN VAN HET GLOBAAL RESULTAAT

5.635

-763

GLOBAAL WINSTEN VAN DE PERIODE

16.008

91.582

Aandeel van de minderheidsbelangen

544

112

AANDEEL TOE TE SCHRIJVEN AAN EIGENAREN VAN DE VENNOOTSCHAP

15.464

91.470

WINST PER AANDEEL (€) (BASIS /VERWATERD)

10

1,08

9,25

3

B. Geconsolideerd overzicht van de financiële positie (in duizenden EUR)

ACTIVA

NOTES

31/12/2022

31/12/2021

VASTE ACTIVA

362.294

506.259

Immateriële vaste activa

11

1.357

246

Goodwill

12

43.789

Materiële vaste activa

13

4.122

2.793

Activa opgenomen als gebruiksrecht

14

9.937

3.772

Vastgoedbeleggingen

15

67.686

173.999

Deelnemingen in joint ventures en geassocieerde ondernemingen

16

144.891

156.532

Overige investeringen

1.015

Voorschotten aan joint ventures en geassocieerde ondernemingen

16

111.527

101.670

Uitgestelde belastingvorderingen

17

21.733

21.292

Garanties en deposito's

1.041

1.151

VLOTTENDE ACTIVA

1.385.733

1.178.890

Voorraden

18

985.726

698.623

Handelsvorderingen

19

17.591

38.116

Contractactiva

20

42.148

117.953

Fiscale vorderingen

988

1.369

Vooruitbetalingen en overige vorderingen

21

56.217

36.240

Voorschotten aan joint ventures en geassocieerde ondernemingen

16

3.450

13.163

Overige financiële vlottende activa

3.687

49

Geldmiddelen en kasequivalenten

22

275.926

273.377

TOTAAL ACTIVA

1.748.027

1.685.149

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

NOTES

31/12/2022

31/12/2021

TOTAAL EIGEN VERMOGEN

23

573.140

582.919

EIGEN VERMOGEN TOEKOMEND AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE VENNOOTSCHAP

556.552

571.567

Kapitaal

97.257

97.257

Ingehouden winsten

456.249

472.629

Reserves

3.046

1.681

MINDERHEIDSBELANGEN

16.588

11.352

LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN

744.480

535.104

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

24

567

996

Uitgestelde belastingschulden

17

21.136

26.352

Financiële schulden

22

722.777

507.596

Afgeleide financiële instrumenten

22

160

KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN

430.408

567.126

Voorzieningen

25

3.829

2.328

Financiële schulden

22

179.723

359.094

Handelsschulden

26

98.384

83.546

Contract verplichtingen

27

51.485

21.969

Fiscale schulden

13.057

13.770

Sociale schulden, btw en andere belastingschulden

20.021

16.430

Overlopende rekeningen en overige te betalen bedragen

34.339

31.165

Voorschotten van joint ventures en geassocieerde ondernemingen

16

29.570

38.824

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

1.748.027

1.685.149

4

Disclaimer

IMMOBEL - Compagnie Immobilière de Belgique SA published this content on 17 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 March 2023 13:12:14 UTC.


© Publicnow 2023
Nieuws over IMMOBEL NV
24/03Verliezen lopen weer flink op
AM
21/03Telecom helpt Bel20 aan mooie winst
AM
21/03Bel20 blijft sterk stijgen
AM
21/03Herstel op beurzen nu rust terugkeert
AM
21/03Bel20 hoger van start
AM
20/03Verlies in Brussel
AM
17/03Bel20 weer onderuit
AM
17/03Angst voor banken drukt beurssentiment opnieuw
AM
17/03Immobel : Jaarrekening 2022 - NL
PU
17/03Immobel : Jaarverslag 2022 - NL
PU
Meer nieuws
Analistenadviezen over IMMOBEL NV
Meer adviezen
FinanciŽle cijfers
Omzet 2023 789 M 849 M -
Nettowinst (verlies) 2023 88,0 M 94,7 M -
Nettoschuld 2023 850 M 914 M -
Koers/winst-verhouding 2023 5,56x
Dividendrendement 2023 6,99%
Marktkapitalisatie 490 M 527 M -
Beurskap. / Omzet 2023 1,70x
Beurskap. / Omzet 2024 1,72x
Aantal werknemrs 200
Percentage vrij verhandelbaar 40,7%
Grafiek IMMOBEL NV
Duur : Periode :
Immobel NV : Grafische technische analyse Immobel NV | MarketScreener
Grafiek op volledig scherm
Trends in de technische analyse IMMOBEL NV
Korte termijnMiddellange termijnLange termijn
TrendsdalerNeutraalNeutraal
Evolutie van de resultatenrekening
Consensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies Kopen
Aantal analisten 1
Laatste slotkoers 49,10 €
Gemiddelde koersdoel 76,00 €
Spread / Gemiddelde doel 54,8%
Herzieningen van WPA
Managers en directeuren
Marnix Galle Executive Chairman & Chief Executive Officer
Karel Didier Patrick Hugo Breda Group Chief Financial Officer
Rudi op Ďt Roodt Chief Technical Officer
Filip Depaz Chief Operational Officer
JoŽlle Micha Compliance Officer & Head-Corporate Affairs
Sector en concurrentie
Verschil t.o.v. 1 jan (%)Kapitalisatie (M$)
IMMOBEL NV9.11%527
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED0.37%39 574
CHINA RESOURCES LAND LIMITED-0.98%32 159
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.-4.47%27 440
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.-5.22%24 995
CK ASSET HOLDINGS LIMITED-1.87%21 580
De beurs binnen ieders handbereik
Gratis inschrijven
fermer