IMCD N.V. maakt bekend dat mevrouw Dorthe Mikkelsen is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van IMCD N.V. op 27 november 2023.