De raad van bestuur van ICRA Limited heeft tijdens zijn vergadering van 24 mei 2023 een dividend van INR 40 per aandeel met een nominale waarde van INR 10 per aandeel aanbevolen voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2023. Het dividend zoals aanbevolen door de Raad van Bestuur zal, indien het wordt vastgesteld op de komende Algemene Vergadering, worden uitbetaald/dividend warrants worden verzonden op of vóór 25 augustus 2023.