Ica-Handlarnas FÖRbund Ab en AMF Pensionsförsäkring AB hebben op 10 november 2021 een bod uitgebracht om het resterende belang van 46% in ICA Gruppen AB (publ) (OM:ICA) te verwerven van een groep aandeelhouders voor ongeveer SEK 49,4 miljard. Volgens de transactievoorwaarden zullen ICA-handlarnas en AMF 92.503.465 aandelen in ICA Gruppen verwerven tegen een biedprijs van SEK 534 per aandeel. Ica-Handlarnas FÖRbund Ab bezit momenteel 108.643.330 aandelen die een belang van 54,01% in ICA Gruppen AB vertegenwoordigen. Na de transactie zullen Ica-Handlarnas FÖRbund Ab en AMF Pensionsförsäkring AB respectievelijk 87% en 13% van de aandelen in ICA Gruppen AB bezitten. De bieders zullen ongeveer 205 miljard SEK eigen vermogen inbrengen om de overname te financieren en het resterende bedrag zal worden gefinancierd via overbruggingsfinanciering. De initiële overbruggingsfinanciering zal volledig worden verstrekt door Skandinaviska Enskilda Banken AB en Svenska Handelsbanken AB. De Raad van Bestuur van ICA Gruppen heeft, na schriftelijk verzoek, koper toestemming gegeven om een zeer beperkt bevestigend due diligence-onderzoek uit te voeren in verband met de voorbereidingen van het Bod. Overnemer heeft geen voorwetenschap ontvangen in verband met dit due diligence-onderzoek. ICA-handlarnas Förbund’s en AMF’s intentie is niet dat de afronding van het Bod enige materiële verandering voor ICA Gruppen’s senior management of werknemers (inclusief hun arbeidsvoorwaarden), de werkgelegenheid in ICA Gruppen of enige materiële veranderingen van de locaties waar ICA Gruppen actief is, met zich mee zal brengen. De voltooiing van het bod is onder andere afhankelijk van de aanvaarding van het bod in die mate dat ICA-handlarnas en AMF eigenaar worden van meer dan 90% van alle aandelen in ICA Gruppen (op volledig verwaterde basis), en de ontvangst van alle noodzakelijke reglementaire, gouvernementele of soortgelijke goedkeuringen, goedkeuringen en besluiten, met inbegrip van de Zweedse financiële toezichthoudende autoriteit. de Raad van Bestuur beveelt de aandeelhouders van ICA Gruppen unaniem aan om het bod te aanvaarden. In het geval dat de Bieder eigenaar wordt van meer dan 90% van de aandelen in ICA Gruppen, is de Bieder voornemens een verplichte uitkoopprocedure te starten met betrekking tot de resterende aandelen in ICA Gruppen. In verband met een dergelijke gedwongen uitkoop is de Bieder voornemens de schrapping van de notering van de aandelen in ICA Gruppen van Nasdaq Stockholm te bevorderen. Goedkeuring van de Zweedse financiële toezichthoudende autoriteit is ontvangen op 13 december 2021. Bijgevolg is voldaan aan de voorwaarde betreffende de ontvangst van de noodzakelijke goedkeuringen van de relevante autoriteiten. Per 29 november 2021 zijn reeds 12.052.779 aandelen, gelijk aan 6%, verworven. Samen met de 108.643.330 aandelen in ICA Gruppen die ICA-handlarnas Förbund zal inbrengen in de Bieder in verband met en afhankelijk van de afronding van het Bod, zal de Bieder ten minste 120.696.109 aandelen in ICA Gruppen bezitten (wat overeenkomt met ongeveer 60% van het totale aantal aandelen. Per 14 december 2021 bezitten Bieders voorlopig ongeveer 177.715.756 aandelen in ICA Gruppen (overeenkomend met ongeveer 88,4% van het totale aantal aandelen en stemmen in ICA Gruppen). De aanvaardingsperiode voor het Bod zal naar verwachting aanvangen op 11 november 2021 en aflopen op 14 december 2021, behoudens eventuele verlengingen. Per 14 december 2021 bezit Aanbieder 88,6% belang in ICA Gruppen. Ook is afgezien van de voorwaarde van een minimuminschrijving. De bieder heeft besloten de aanvaardingsperiode te verlengen tot en met 7 januari 2022, om de resterende aandeelhouders een extra kans te geven het bod te aanvaarden. Nasdaq Stockholm heeft de aanvraag van ICA Gruppen tot schrapping van de notering goedgekeurd en besloten dat de laatste dag van de handel in het aandeel ICA Gruppen op Nasdaq Stockholm 13 januari 2022 zal zijn. Volgens de update van 10 januari 2022 is de aanbiedingsperiode verlengd tot 1 februari 2022. ICA Gruppen heeft Carnegie Investment Bank AB (publ) aangesteld als financieel adviseur en Cirio Advokatbyrå AB als juridisch adviseur in verband met het bod. Mats Lindqvist van Deloitte AB, Financial Advisory Arm, trad op als adviseur van de raad van bestuur van ICA Gruppen AB. Svenska Handelsbanken AB (publ) (OM:SHB A), Handelsbanken Capital Markets en Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (OM:SEB A) traden op als financieel adviseurs en Gernandt & Danielsson Advokatbyrå trad op als juridisch adviseur in verband met het bod op ICA-handlarnas. Setterwalls Advokatbyrå Ab trad op als juridisch adviseur voor AMF Pensionsförsäkring AB. Euroclear Sweden AB trad op als registerhouder voor ICA Gruppen AB. Ica-Handlarnas FÖRbund Ab en AMF Pensionsförsäkring AB hebben de overname van het resterende 46%-belang in ICA Gruppen AB (publ) (OM:ICA) van een groep aandeelhouders op 1 februari 2022 afgerond.