ICA Real Estate en Bonnier Fastigheter vormen een nieuwe vastgoedmaatschappij in gezamenlijk bezit, Trecore Fastigheter. In eerste instantie zal de onderneming 44 winkelpanden van ICA Real Estate verwerven. Trecore Fastigheter is voor 50% in handen van zowel ICA Real Estate als Bonnier Fastigheter.

Het doel van de onderneming is ICA-winkels op strategische locaties te verwerven en te bezitten, met ICA als hoofdhuurder. De 44 winkelpanden die door het bedrijf in gemeenschappelijk bezit worden verworven, omvatten meer dan 150.000 vierkante meter, met een gecombineerde vastgoedwaarde van ongeveer 5 miljard SEK. Trecore Fastigheter zal op 1 april 2022 bezit nemen van de 44 winkelpanden.

Het netto-effect van de transactie op de cashflow van de groep zal tijdens het tweede kwartaal van 2022 ongeveer 1,4 miljard SEK bedragen. Tegelijkertijd zal de nettoschuld van de Groep (exclusief ICA Bank) met SEK 1,4 miljard dalen, exclusief IFRS 16 Leases. Inclusief IFRS 16 zal de nettoschuld ongewijzigd blijven.

De transactie zal slechts een marginaal effect hebben op het geconsolideerde bedrijfsresultaat exclusief elementen die de vergelijkbaarheid beïnvloeden, inclusief IFRS 16. Er zal echter een meerwaarde van ongeveer SEK 300 miljoen ontstaan, die in het geconsolideerde bedrijfsresultaat van het tweede kwartaal zal worden opgenomen als een post die de vergelijkbaarheid beïnvloedt. Trecore Fastigheter is een joint venture en zal volgens de vermogensmutatiemethode gerapporteerd worden.