ICA Gruppen AB (publ) heeft tijdens haar BAVA op 3 februari 2022 Jan Amethier, Göran Blomberg, Bengt Kjell en Katarina Romberg gekozen als nieuwe bestuursleden tot het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering 2022. Cecilia Daun Wennborg, Lennart Evrell en Andrea Gisle Joosen hadden vóór de vergadering laten weten dat zij niet beschikbaar waren als leden van de raad. Bijgevolg bestaat de raad van bestuur van ICA Gruppen tot de sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering van 2022 uit de volgende bestuursleden die door een algemene vergadering zijn benoemd: Claes-Göran Sylvén (voorzitter), Jan Amethier, Göran Blomberg, Bengt Kjell, Magnus Moberg, Fredrik Persson, Katarina Romberg, Bo Sandström, Charlotte Svensson en Anette Wiotti. Tot slot besloot de algemene vergadering over de bezoldiging van de nieuw verkozen bestuursleden en over de intrekking van het benoemingscomité.