Overzicht

● In het algemeen en vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief presenteert het bedrijf een interessante fundamentele situatie.

● De Refinitiv-ESG-score van het bedrijf, gebaseerd op een rangschikking van het bedrijf ten opzichte van zijn sector, ziet er bijzonder goed uit.


Sterke punten

● De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.

● Beleggers die op zoek zijn naar rendement zullen dit aandeel mogelijk erg waarderen.

● In de afgelopen 12 maanden zijn de verwachte toekomstige inkomsten verschillende malen naar boven bijgesteld.

● De opwaartse herzieningen van de omzetverwachtingen van de afgelopen maanden wijzen op een hernieuwd optimisme van de kant van analisten die het aandeel volgen.

● De opinie van de analisten is de afgelopen vier maanden aanzienlijk verbeterd.

● De zichtbaarheid in verband met de activiteit van de Groep lijkt relatief goed te zijn, gezien de kleine verschillen in de schattingen van de verschillende analisten.

● De spreiding van de richtkoersen van de verschillende analisten die deel uitmaken van de consensus is relatief klein. Dat wijst op een beoordelingsmethode die leidt tot een consensus bij de beoordeling van het bedrijf en zijn vooruitzichten.


Zwakke punten

● Met een relatief lage verwachte groei behoort de groep niet tot de bedrijven met het grootste potentieel voor omzetgroei.

● Het bedrijf presenteert een invaliderende financiële situatie met een hoge nettoschuld en een relatief lage EBITDA.