De Raad van Bestuur van IAT Automobile Technology Co., Ltd. heeft op 9 mei 2022 een inkoopplan goedgekeurd.