IAR Systems Group AB (publ) is voornemens een dividend voor te stellen van SEK 1,50 per aandeel.