Hyloris Pharmaceuticals SA kondigde aan dat de eerste patiënt is ingeschreven in een cruciale Fase 3 klinische studie voor Tranexaminezuur Mondspoeling. De productkandidaat van Hyloris is een nieuwe behandeling voor gebruik bij patiënten die antistollingstherapieën (bloedverdunners) gebruiken en tandheelkundige procedures ondergaan met een risico op overmatig bloeden. Het is een orale oplossing die het lokaal werkende antifibrinolytische middel tranexaminezuur bevat.

Positieve gegevens uit een Fase 1 farmacokinetisch (PK) onderzoek bij gezonde proefpersonen suggereerden dat de behandeling goed werd verdragen onder gevarieerde omstandigheden zonder ernstige bijwerkingen na het trekken van tanden en kiezen, terwijl procedurebloedingen effectief onder controle werden gehouden zonder de vorming van stolsels te vertragen. Hyloris' eigen geherformuleerde mondspoeling werd ontwikkeld voor gebruik bij kleine chirurgische ingrepen met complicaties/bloeding. De formulering kan door professionals in de tandheelkundige zorg gebruikt worden voor patiënten die antistollingstherapieën gebruiken en die baat hebben bij de mogelijkheid om hun antistollingsbehandelingen voort te zetten wanneer ze gepland staan voor tandheelkundige ingrepen.

Door de unieke uitdagingen aan te pakken waarmee mensen die bloedverdunners gebruiken worden geconfronteerd, probeert deze mondverzorgingsoplossing de algehele tandheelkundige ervaring te verbeteren en de mondgezondheid van deze patiënten te verbeteren. Tranexaminezuur is een antifibrinolytisch middel dat al tientallen jaren wordt gebruikt om postoperatieve bloedingen bij patiënten met bloedingsproblemen te verminderen of te voorkomen. Het geneesmiddel is momenteel goedgekeurd voor intraveneuze toediening (CYKLOKAPRON®? IV) in de VS voor het verminderen of voorkomen van bloedingen bij patiënten met een hoog risico op intra- en postoperatieve bloedingen (tijdens algemene en orale chirurgie, zoals tandextracties) als gevolg van een bloedingsstoornis zoals hemofilie (zoals geïndiceerd).

Het geneesmiddel is in de VS ook goedgekeurd als orale tablet (LYSTEDA®?) voor cyclisch hevig menstrueel bloedverlies.