Hyloris Pharmaceuticals SA heeft positieve resultaten aangekondigd voor de fase 2-studie met Miconazole Domiphen-Bromide (MCZ-DB) bij patiënten met acute vulvovaginale candidiasis. De fase 2-studie met MCZ-DB was een gerandomiseerde, dubbelblinde, actief-gecontroleerde studie van 12 weken waarin de veiligheid en werkzaamheid van twee doses MCZ-DB (MCZ 2% gecombineerd met 0,14% of 0,29% DB) werd geëvalueerd, eenmaal per dag toegediend gedurende 7 dagen bij patiënten met acute vulvovaginale candidiasis. Het onderzoek is uitgevoerd in België met in totaal 102 ingeschreven patiënten.

De werkzaamheid werd geëvalueerd door het klinische resultaat en het mycologische resultaat van de behandeling te beoordelen. Een positief klinisch resultaat is een resolutie van de tekenen en symptomen van VVC, terwijl het mycologische resultaat wordt bepaald door een vaginaal uitstrijkje dat de afwezigheid van gist van de soort Candida aangeeft. De resultaten zijn samengevat: Op dag 29, dag 57 en dag 85 vertoonde de lage dosis (MCZ en 0,14% DB) een superieure werkzaamheid in vergelijking met de actieve controle (MCZ).

Op dag 15 vertoonden beide toegediende doses een positieve veiligheid en verdraagbaarheid zonder significante superioriteit ten opzichte van de actieve controle. MCZ-DB werd in beide dosiscohorten goed verdragen, zonder gerapporteerde ernstige bijwerkingen. Na de behandelingen waren er geen aanwijzingen van systemische blootstelling aan Domiphen Bromide.