AFT Pharmaceuticals Limited heeft aangekondigd dat het een partnerschap is aangegaan met een van zijn onderzoeks- en ontwikkelingspartners, het Belgische Hyloris Pharmaceuticals, voor de ontwikkeling van een nieuw lokaal werkend product voor de behandeling van het Burning Mouth Syndrome (BMS). Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zullen AFT en Hyloris samen investeren in de ontwikkeling van HY-090 met het oog op registratie, goedkeuring en commercialisering.

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst is Hyloris verantwoordelijk voor de uitvoering en coördinatie van de formulering en aanverwante activiteiten en neemt AFT de verantwoordelijkheid op zich voor het beheer van de klinische studies, waarbij het toezicht houdt op alle aspecten om een effectieve planning, uitvoering en monitoring gedurende de hele levenscyclus van de studie te garanderen. Voor de commercialisatiestrategieën van het product zal Hyloris verantwoordelijk zijn voor Europa, samen met AFT voor de Verenigde Staten en AFT voor alle andere wereldwijde gebieden. Het brandende-mondsyndroom (BMS) wordt gekenmerkt door een brandende pijn in een normaal uitziend mondslijmvlies die minstens vier tot zes maanden aanhoudt.

De aandoening is idiopathisch en de onderliggende pathofysiologie wordt niet goed begrepen. Patiënten met het branderige mondsyndroom ervaren vaak smaakveranderingen. De gerapporteerde prevalentie varieert van 0,7 tot 5% of ongeveer 2.800.000 personen in de VS en komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen, met een vrouw-man verhouding van 7:1. De prevalentie neemt toe met de leeftijd bij zowel mannen als vrouwen, met de hoogste prevalentie bij postmenopauzale vrouwen in de leeftijd van 60-69 jaar.