Er wordt verwezen naar de aankondiging van Hyfusin Group Holdings Limited van 18 december 2023 (de "Claim Aankondiging") met betrekking tot een claim (de "Claim") van ongeveer USD 6,8 miljoen (gelijk aan ongeveer HKD 53,0 miljoen) van de Klant ter compensatie van zijn commerciële verliezen als gevolg van de terugroeping van de Betroffen Producten. Tenzij anders aangegeven, hebben termen met een hoofdletter in deze aankondiging dezelfde betekenis als gedefinieerd in de Claim Aankondiging. Op 28 maart 2024 heeft de Vennootschap een overeenkomst gesloten met de Klant voor een schikking met een compensatiebedrag van USD 3,0 miljoen (gelijk aan ongeveer HKD 23,3 miljoen), door de Groep te betalen aan de Klant in vier termijnen, en dat de Vennootschap zal worden ontslagen van enige verdere aansprakelijkheid jegens de Klant met betrekking tot de Claim (de "Schikking").

Vanwege de onzekerheid over de timing en het bedrag van de definitieve schikking voor de Vordering op het moment dat de geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het jaar eindigend op 31 december 2023 (de "Financiële resultaten voor boekjaar 2023") werd opgesteld, werd het volledige bedrag van de Vordering van USD 6,8 miljoen (gelijk aan ongeveer HKD 53,0 miljoen) voorzien in de Financiële resultaten voor boekjaar 2023. Na de overeenkomst voor de Schikking wordt verwacht dat de Groep een winst zal boeken op de terugname van de voorziening voor de Claim van USD 3,8 miljoen (gelijk aan ongeveer HKD 29,7 miljoen) voor het jaar dat eindigt op 31 december 2024. Aandeelhouders en potentiële beleggers van de Vennootschap dienen er rekening mee te houden dat de hierboven vermelde financiële gevolgen van de Schikking alleen ter illustratie dienen en alleen zijn opgesteld op basis van de momenteel beschikbare informatie, die zal moeten worden vastgesteld op het moment dat de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap wordt opgesteld, en onderhevig zijn aan accountantscontrole.