Hyfusin Group Holdings Limited geeft een winstverwachting voor de negen maanden eindigend op 30 september 2021. Voor de periode verwacht de onderneming een winst toe te schrijven aan eigenaars van de Vennootschap in de orde van grootte van ongeveer HKD 75,0 miljoen tot HKD 78,0 miljoen voor het derde kwartaal in vergelijking met die van ongeveer HKD 50,9 miljoen voor de negen maanden eindigend op 30 september 2020.