Hyfusin Group Holdings Limited heeft niet-gecontroleerde geconsolideerde winstcijfers afgegeven voor het jaar dat eindigt op 31 december 2023. De Groep verwacht een winst toerekenbaar aan eigenaars van de Vennootschap tussen ongeveer HKD 100,0 miljoen en HKD 105,0 miljoen voor het jaar 2023, vergeleken met ongeveer HKD 73,1 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2022. De Raad is van mening dat de bovengenoemde verwachte stijging van de winst toerekenbaar aan eigenaars van de Vennootschap voornamelijk te danken is aan de stijging van de inkomsten als gevolg van de nieuwe bestellingen van klanten en de stijging van de brutowinstmarge dankzij de daling van de kosten van grondstoffen en productieoverhead van de Groep.