Hyfusin Group Holdings Limited heeft geconsolideerde winstverwachtingen gegeven voor het jaar dat eindigt op 31 december 2021. De groep verwacht voor het jaar 2021 een aan de eigenaars van de vennootschap toe te rekenen winst van ongeveer 104,0 miljoen HKD tot 108,0 miljoen HKD, vergeleken met die van ongeveer 90,5 miljoen HKD voor het jaar dat eindigde op 31 december 2020.