Huangshan Novel Co, Ltd is voornemens voor het jaar 2021 een dividend in contanten van CNY 5,00000000 per 10 aandelen A uit te keren. Het dividend zal betaalbaar worden gesteld op 14 april 2022, met als registratiedatum 13 april 2022 en als ex-date 14 april 2022. De roerende voorheffing van 10% op het dividend in contanten zal in CNY worden ingehouden op de dividendvordering in contanten.

Belasting op dividend in contanten per 10 aandelen: CNY 0,50000000 (10% x CNY 5,00000000). Nettodividend in contanten per 10 aandelen na belasting: CNY 4,50000000 (CNY 5,00000000- CNY 0,50000000).