De HORNBACH Baumarkt AG Groep heeft voorlopige geconsolideerde winstresultaten bekendgemaakt voor het derde kwartaal en de negen maanden van fiscaal 2019. Op basis van de eerste, voorlopige cijfers daalde het bedrijfsresultaat exclusief niet-operationele posten (aangepaste EBIT) in het derde kwartaal op jaarbasis met ongeveer 67% tot iets minder dan EUR 4 miljoen, vergeleken met EUR 12,2 miljoen een jaar geleden. De geconsolideerde omzet verbeterde met 7,5% tot EUR 1.006 miljoen in het derde kwartaal van 2018/19. Dat was vooral te danken aan hogere inkoopprijzen die, gelet op concurrentieoverwegingen, niet konden worden gecompenseerd door hogere detailhandelsprijzen. Dit was vooral het gevolg van een onbevredigende winstontwikkeling in november 2018. Over de negen maanden bedroeg de omzetgroei 4,7% tot EUR 3.256 miljoen. De Raad van Bestuur handhaaft ongewijzigd zijn verkoopprognose 2018/19. Deze voorziet in een omzetgroei in een gemiddeld eencijferig percentage. Zij verwacht nu eerder een daling van het aangepaste bedrijfsresultaat (adjusted EBIT) met meer dan 10% ten opzichte van het voorgaande jaar.