HORNBACH Baumarkt AG Group rapporteerde niet-gecontroleerde geconsolideerde winstresultaten voor het tweede kwartaal en de eerste helft eindigend op 31 augustus 2018. Voor het kwartaal rapporteerde het bedrijf een omzet van EUR 1.087,6 miljoen tegen EUR 1.042,7 miljoen voor dezelfde periode een jaar geleden. De winst voor rente en belastingen bedroeg EUR 65,0 miljoen tegen EUR 64,0 miljoen voor dezelfde periode een jaar geleden. De geconsolideerde winst vóór belastingen bedraagt EUR 62,3 miljoen tegen EUR 58,2 miljoen over dezelfde periode een jaar geleden. De geconsolideerde nettowinst bedraagt EUR 46,0 miljoen tegen EUR 43,2 miljoen over dezelfde periode een jaar geleden. De gewone en verwaterde winst per aandeel bedraagt EUR 1,45 tegenover EUR 1,36 over dezelfde periode een jaar geleden. De EBITDA bedroeg EUR 86,6 miljoen tegen EUR 83,8 miljoen voor dezelfde periode een jaar geleden. De aangepaste EBIT bedroeg EUR 65,5 miljoen tegen EUR 64,0 miljoen voor dezelfde periode een jaar geleden. Op vergelijkbare basis en na wisselkoerseffecten steeg de geconsolideerde omzet voor het kwartaal waarover verslag wordt uitgebracht met 3,4%, tegenover 2,6% in de periode van vorig jaar. Voor het eerste halfjaar rapporteerde de onderneming een omzet van EUR 2.249,6 miljoen tegenover EUR 2.173,1 miljoen voor dezelfde periode een jaar geleden. De winst vóór rente en belastingen bedroeg EUR 130,2 miljoen tegen EUR 141,6 miljoen in dezelfde periode een jaar geleden. De geconsolideerde winst vóór belastingen bedraagt EUR 122,8 miljoen tegen EUR 131,3 miljoen over dezelfde periode een jaar geleden. Het geconsolideerde nettoresultaat bedraagt EUR 91,0 miljoen tegen EUR 98,0 miljoen over dezelfde periode een jaar geleden. De gewone winst en de verwaterde winst per aandeel bedragen EUR 2,86 tegen EUR 3,08 over dezelfde periode een jaar geleden. De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg EUR 129,7 miljoen tegen EUR 136,8 miljoen voor dezelfde periode een jaar geleden. De betalingen voor investeringen in materiële vaste activa bedroegen EUR 127,1 miljoen tegenover EUR 45,9 miljoen voor dezelfde periode een jaar geleden. De betalingen voor investeringen in immateriële vaste activa bedroegen EUR 2,1 miljoen tegenover EUR 3,6 miljoen voor dezelfde periode een jaar geleden. De EBITDA bedroeg 172,1 miljoen EUR tegenover 181,0 miljoen EUR over dezelfde periode een jaar geleden. De aangepaste EBIT bedraagt EUR 130,4 miljoen tegen EUR 141,5 miljoen over dezelfde periode een jaar geleden. Op vergelijkbare basis en exclusief wisselkoersschommelingen is de geconsolideerde omzet met 2,8% gestegen, vooral dankzij de detailhandelsactiviteiten van de onderneming buiten Duitsland. De Raad van Bestuur bevestigde de winstverwachting voor het boekjaar 2019. De Raad van Bestuur verwacht dat de onderneming de achterstand in het eerste kwartaal van het boekjaar 2019 in de tweede helft van het jaar zal goedmaken, onder meer dankzij een strikte kostendiscipline die de verwezenlijking van de jaardoelstelling zal vergemakkelijken. Bijgevolg verwacht de Raad van Bestuur nog steeds dat het geconsolideerde bedrijfsresultaat (EBIT), exclusief niet-operationele resultaten, voor het boekjaar 2019 ongeveer gelijk zal zijn aan het cijfer gerapporteerd voor het boekjaar 2018 (EUR 110,0 miljoen). Voor het boekjaar 2019 als geheel voorziet de omzetprognose nog steeds een geconsolideerde omzetgroei in de midden eencijferige procentuele marge. Na de opmerkelijke vertraging van het groeitempo van de verkopen als gevolg van uitzonderlijke weersomstandigheden in de eerste helft van het boekjaar, verwacht de Directie sterkere groeipercentages in de tweede helft. Verwacht wordt dat de verkopen hier zullen profiteren van de inhaalbeweging van de klanten op het gebied van omvangrijker bouw- en renovatieprojecten die oorspronkelijk voor juli en augustus 2018 waren gepland, maar in vele gevallen wegens de extreme hitte en droogte naar een latere datum zijn verschoven.