De raad van bestuur (de "Raad") van Hong Wei (Asia) Holdings Company Limited heeft aangekondigd dat, op basis van de informatie waarover de Raad momenteel beschikt en een voorlopig nazicht door de Raad van de niet-geauditeerde managementrekeningen van de Groep voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2022, de Groep naar verwachting een stijging van ongeveer 29,8% van de brutowinst zal optekenen, van ongeveer HKD 28.1 miljoen voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2021 tot een brutowinst van ongeveer HKD 36,5 miljoen voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2022; en een winst toe te rekenen aan de eigenaars van de Vennootschap voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2022 van ongeveer HKD 7,2 miljoen, vergeleken met een verlies toe te rekenen aan de eigenaars van de Vennootschap van ongeveer HKD 4,4 miljoen voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2021.