Hong Wei (Asia) Holdings Company Limited is verplicht om de tussentijdse resultaten voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2023 te publiceren en het tussentijdse verslag voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2023 te verzenden op een datum niet later dan 45 dagen na het einde van de financiële periode van het bedrijf. Aangezien de publicatie van de Aankondiging van de Jaarresultaten, het Jaarverslag, de 2023 Eerste Kwartaalresultaten en het 2023 Eerste Kwartaalverslag nog in behandeling is, is de Vennootschap niet in staat om de 2023 Tussentijdse Resultaten te publiceren en het 2023 Tussentijds Verslag aan de Aandeelhouders te verzenden binnen de voorgeschreven tijd in overeenstemming met de GEM Listing Rules. Op de datum van deze aankondiging zijn de controlewerkzaamheden voor het boekjaar eindigend op 31 december 2022 al begonnen en naar verwachting zullen de Aankondiging van de Jaarresultaten en het Jaarverslag eind januari 2024 worden gepubliceerd.

De Vennootschap zal (een) volgende aankondiging(en) publiceren om de Aandeelhouders te informeren over de publicatie van de uitstaande financiële resultaten.