Hong Wei (Asia) Holdings Company Limited heeft winstresultaten gemeld voor het hele jaar dat eindigde op 31 december 2021. Voor het volledige jaar rapporteerde het bedrijf een omzet van 404,29 miljoen HKD, vergeleken met 330,16 miljoen HKD een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg HKD 34,78 miljoen, vergeleken met HKD 70,21 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg 0,8055 HKD, tegen 1,6866 HKD een jaar geleden. Het verwaterde verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg HKD 0,8055 tegen HKD 1,6866 een jaar geleden.