De raad van bestuur van Hong Wei (Asia) Holdings Company Limited heeft aangekondigd dat de heer Chan Tsang Mo ("de heer Chan") zijn ontslag heeft ingediend als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder en met ingang van 12 juli 2023 niet langer voorzitter is van de auditcommissie (de "Auditcommissie") en lid van de remuneratiecommissie (de "Remuneratiecommissie") en nominatiecommissie (de "Nominatiecommissie") van de Onderneming, zodat hij meer tijd kan besteden aan zijn persoonlijke verplichtingen. Na het ontslag van de heer Chan is de samenstelling van de bestuurscommissies van het Bedrijf met ingang van 12 juli 2023 als volgt gewijzigd: (a) Auditcommissie: Dr. Xu Jianmin en mevrouw Qian Xiaoyu; (b) Remuneratiecommissie: Dr. Xu Jianmin (voorzitter) en Dhr. Wong Cheung Lok; en (c) Benoemingscommissie: De heer Wong Cheung Lok (voorzitter) en Dr. Xu Jianmin. De Raad van Bestuur kondigde verder aan dat na het ontslag van de heer Chan, de Vennootschap nog slechts twee onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders heeft.