Het bestuur van Hong Wei (Asia) Holdings Company Limited maakt verder bekend dat de heer Chen Kun zijn ontslag heeft ingediend als secretaris van de vennootschap (de "secretaris van de vennootschap") en met ingang van 30 september 2022 niet langer zal optreden als gevolmachtigde vertegenwoordiger (de "gevolmachtigde vertegenwoordiger") van de vennootschap onder Regel 5.24 van de GEM Listing Rules. De Raad maakt verder bekend dat de heer Kwong Lun Kei Victor ("de heer Kwong") met ingang van 30 september 2022 is benoemd tot secretaris van de Vennootschap en gevolmachtigd vertegenwoordiger. De heer Kwong is partner van Michael Li & Co.

en de vennootschap heeft Michael Li & Co. in de arm genomen als externe dienstverlener voor het verlenen van bedrijfssecretariële diensten. De heer Kwong, 40 jaar oud, is praktiserend advocaat en werd in 2010 toegelaten als advocaat in Hong Kong.

Hij behaalde zijn Bachelor of Laws en Bachelor of Commerce aan de Universiteit van New South Wales, Australië in 2007. Hij heeft meer dan tien (10) jaar ervaring in bedrijfsfinanciering en adviseert voornamelijk over beursnoteringen van bedrijven, fusies en overnames, naleving van regelgeving en andere handelsrechtelijke aangelegenheden. De heer Kwong is ook de secretaris van Brainhole Technology Limited (stock code: 2203) en Zhong Ao Home Group Limited (stock code: 1538) en de gezamenlijke secretaris van Sterling Group Holdings Limited (stock code: 1825), welke ondernemingen genoteerd zijn aan de Main Board van de Stock Exchange, sinds respectievelijk 1 april 2020, 1 januari 2022 en 1 februari 2022.