Hong Wei (Asia) Holdings Company Limited heeft winstverwachtingen bekendgemaakt voor de negen maanden eindigend op 30 september 2021. De raad van bestuur van de Vennootschap informeerde de aandeelhouders van de Vennootschap en potentiële investeerders dat, ondanks het feit dat de Groep naar verwachting nog steeds een verlies voor belastingen zal boeken, een dergelijk verlies voor belastingen naar verwachting met ten minste 75% zal worden verminderd van ongeveer HKD 3.297.000 in de negen maanden eindigend op 30 september 2020 ("3Q2020") tot ongeveer HKD 700.000 in de negen maanden eindigend op 30 september 2021 ("3Q2021"). Die vermindering van het verlies vóór belastingen was voornamelijk te danken aan een toename van de inkomsten van de Groep in 3Q2021, gedeeltelijk tenietgedaan door de toename van de verkoop- en distributiekosten en de financiële kosten van de Groep in 3Q2021, in vergelijking met die in 3Q2020.