Home Product Center Public Company Limited heeft op haar vergadering van de Raad van Bestuur van 22 februari 2022 haar goedkeuring gehecht aan het voorstel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om het dividend in contanten ten bedrage van THB 0,20 per aandeel of ten bedrage van in totaal THB 2.630,24 miljoen, in overweging te nemen en goed te keuren. De naamlijst van de aandeelhouders die in aanmerking komen voor de dividenduitkering zal op 21 april 2022 (Record Date) worden vastgesteld en de dividenduitkering zal op 6 mei 2022 plaatsvinden.