Home Product Center Public Company Limited heeft op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 7 april 2023 een dividend voorgesteld in contanten van THB 0,21 per aandeel, met een maximum van in totaal THB 2.761,75 miljoen. De naamlijst van aandeelhouders die in aanmerking komen voor dividenduitkering zal worden vastgesteld op 20 april 2023 (Registratiedatum) en de dividendbetaling zal plaatsvinden op 3 mei 2023. De ex-dividenddatum is 19 april 2023.