Home Product Center Public Company Limited kondigde tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur van 25 april 2023 het ontslag aan van de volgende bestuurders. De heer Manit Udomkunnatum als bestuurder en vice-voorzitter van de raad van bestuur De heer Thaveevat Tatiyamaneekul Onafhankelijk bestuurder en auditcomité. De heer Chanin Roonsamrarn als Onafhankelijk Bestuurder, Audit Committee en Nomination en als Remuneration Committee. Het ontslag eindigt op 30 april 2023. In dit verband heeft de vergadering van de Raad van Bestuur
besloten zoals geselecteerd en voorgedragen door het Benoemings- en Bezoldigingscomité voor de benoeming van Bestuurder ter vervanging van de afgetreden Bestuurder als volgt. De heer Rathian Srimongkol Onafhankelijk Bestuurder en Auditcomité, Dr. Kessara Thanyalakpark Onafhankelijk Bestuurder en Auditcomité en Mevrouw Vareeporn Udomkunnatum Bestuurder. De benoeming van de nieuwe bestuurders wordt van kracht vanaf 1 mei 2023. Derhalve bestaat de lijst van bestuurders, onafhankelijke bestuurders en leden van subcomités na bovenstaande wijzigingen uit:
Dhr. Anant Asavabhokhin als Voorzitter van de Raad van Bestuur, Dhr. Khunawut Thumpomkul als Voorzitter van het Uitvoerend Comité, Benoemings- en Remuneratiecomité en Bestuurder, Dhr. Boonsom Lerdhirunwong als Voorzitter van het Auditcomité en Onafhankelijk Bestuurder, Dhr. Naporn Sunthornchitcharoen als Voorzitter van het Benoemings- en Remuneratiecomité Uitvoerend Comité en Bestuurder, Dhr. Rathian Srimongkol als Auditcomité en Onafhankelijk Bestuurder. Dr. Kessara Thanyalakpark als Audit Committee en Onafhankelijk Bestuurder. De heer Pornwut Sarasin als Benoemings- en Remuneratiecomité en Onafhankelijk Bestuurder, de heer Achawin Asavabhokhin als Uitvoerend Comité en Bestuurder, mevrouw Suwanna Buddhaprasart als Bestuurder, mevrouw Vareeporn Udomkunnatum als Bestuurder en de heer Weerapun Ungsumalee als Bestuurder en Gedelegeerd Bestuurder.