Home Product Center Public Company Limited heeft op haar jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor het jaar 2024, die gehouden werd op 10 april 2024, de dividenduitkering goedgekeurd voor de bedrijfsresultaten van de tweede helft van het jaar 2023 (juli 2023 - december 2023), zoals vermeld in de afzonderlijke jaarrekening, in contanten tegen een tarief van THB 0,22 per aandeel, of een totaalbedrag van THB 2.893,27 miljoen. De totale dividenduitkering in contanten voor het hele jaar zal gelijk zijn aan THB 0,40 per aandeel, waarvan het totale bedrag berekend is op ongeveer THB 5.260,49 miljoen, of tegen een uitbetalingsratio van 85,19% van de nettowinst volgens het afzonderlijk financieel overzicht. Deze dividenduitkering is in overeenstemming met het dividenduitkeringsbeleid van het bedrijf.

Op alle dividenden wordt bronbelasting ingehouden tegen het wettelijk vastgestelde tarief. Volgens de bovengenoemde dividenduitkering zal het Bedrijf dit betalen uit de nettowinst die voortvloeit uit het bedrijfsresultaat van het Bedrijf in de periode juli 2023 - december 2023, waarin het Bedrijf verplicht is om 20% vennootschapsbelasting te betalen. Aandeelhouders die natuurlijke personen zijn, kunnen belastingkredieten krijgen voor de dividenduitkering in overeenstemming met Sectie 47 bis van het Belastingwetboek.

De lijst met aandeelhouders die recht hebben op het dividend (Record Date) wordt op 23 april 2024 uitgegeven, en het dividend wordt op 8 mei 2024 uitbetaald.