Home Product Center Public Company Limited kondigde aan dat tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 7 april 2023 de dividenduitkering voor de bedrijfsresultaten van de tweede helft van het jaar 2022 (juli 2022 december 2022) volgens het afzonderlijk financieel overzicht is goedgekeurd in contanten tegen een tarief van THB 0,21 per aandeel, of in totaal niet meer dan THB 2.761,76 miljoen. De totale dividenduitkering in contanten voor het hele jaar zal gelijk zijn aan 0,38 THB per aandeel, waarvan het totale bedrag is berekend op ongeveer 4.997,46 miljoen THB, of tegen een uitbetalingsratio van 82,99% van de nettowinst volgens het afzonderlijk financieel overzicht. Deze dividenduitkering is in overeenstemming met het dividendbeleid van de Vennootschap. Alle dividenden worden ingehouden voor de bronbelasting tegen het wettelijk vastgestelde tarief. Volgens de bovengenoemde dividenduitkering zal de Vennootschap deze betalen uit de nettowinst die voortvloeit uit het bedrijfsresultaat van de Vennootschap in de periode juli 2022 - december 2022, waarin de
Vennootschap vennootschapsbelasting moet betalen tegen het tarief van 20%. Aandeelhouders die natuurlijke personen zijn, kunnen belastingkredieten krijgen voor de dividenduitkering overeenkomstig artikel 47 bis van het Belastingwetboek. De lijst van aandeelhouders die recht hebben op het dividend (Record Date) zal op 20 april 2023 worden bekendgemaakt, en het dividend zal op 3 mei 2023 worden uitbetaald.