Een onbekende koper verwierf twee niet-strategische panden in Gent en Luik van Home Invest Belgium S.A. (ENXTBR:HOMI) voor ?6,6 miljoen op 29 maart 2024.

Een onbekende koper voltooide de aankoop van Twee Niet-Strategische Objecten in Gent en Luik van Home Invest Belgium S.A. (ENXTBR:HOMI) op 29 maart 2024.