HolidayCheck Group AG rapporteerde geconsolideerde winstresultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden van 2017. Voor het kwartaal rapporteerde het bedrijf een omzet van EUR 32,0 miljoen, vergeleken met EUR 29,6 miljoen in dezelfde periode van 2016. De operationele LBITDA bedroeg EUR 1,5 miljoen, een daling van EUR 4,2 miljoen in vergelijking met een EBITDA van EUR 2,7 miljoen in hetzelfde kwartaal van 2016. De LBITDA bedroeg EUR 1,5 miljoen, vergeleken met een EBITDA van EUR 2,4 miljoen in 2016. De jaar-op-jaar daling van de EBITDA was voorzien en is voornamelijk te wijten aan hogere marketing- en personeelskosten. De LBIT bedroeg EUR 3,0 miljoen, vergeleken met een EBIT van EUR 1,0 miljoen een jaar geleden. De EBIT bedroeg EUR 3,1 miljoen, vergeleken met een EBIT van EUR 1,1 miljoen een jaar geleden. Het geconsolideerd nettoverlies van de voortgezette activiteiten bedroeg EUR 2,8 miljoen tegenover een winst van EUR 0,9 miljoen een jaar geleden. Het geconsolideerd nettoverlies bedroeg EUR 2,8 miljoen tegenover een winst van EUR 0,8 miljoen een jaar geleden. Het gewone en verwaterde verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg EUR 0,05, een daling van EUR 0,07 ten opzichte van een winst per aandeel van EUR 0,02 in 2016. Over de negen maanden rapporteerde het bedrijf een omzetstijging van EUR 8,6 miljoen, van EUR 84,6 miljoen in 2016 naar EUR 93,2 miljoen in het huidige boekjaar. De operationele EBITDA kwam uit op EUR 1,2 miljoen, een daling van EUR 1,7 miljoen ten opzichte van het totaal van EUR 2,9 miljoen over dezelfde periode in 2016. De LBITDA eindigde op EUR 0,1 miljoen, een daling met EUR 3,5 miljoen tegenover een EBITDA van EUR 3,4 miljoen een jaar geleden. De LBIT bedroeg EUR 4,5 miljoen, een daling met EUR 3,8 miljoen ten opzichte van het cijfer van EUR 0,7 miljoen in dezelfde periode van 2016. Het LBIT daalde met EUR 4,0 miljoen van EUR 0,6 miljoen in dezelfde periode van 2016 tot EUR 4,6 miljoen in het huidige boekjaar. Het geconsolideerde nettoverlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg EUR 4,9 miljoen, een daling met EUR 4,1 miljoen ten opzichte van het cijfer van EUR 0,8 miljoen in dezelfde periode van 2016. Het geconsolideerd nettoverlies bedroeg EUR 4,6 miljoen, een daling met EUR 3,8 miljoen ten opzichte van EUR 0,8 miljoen in 2016. Het gewone en verwaterde verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten daalde met EUR 0,08 van EUR 0,01 in de eerste drie kwartalen van 2016 tot EUR 0,09 in de verslagperiode. Voor het volledige jaar 2017 voorziet de onderneming een stijging van de geconsolideerde omzet tussen 7% en 11%. Als gevolg van een reeks gerichte investeringen in personeel en marketing om een aanhoudende uitbreiding van haar portefeuille van product- en adviesdiensten voor vakantiegangers te genereren, wordt verwacht dat het cijfer voor de operationele LBITDA tussen EUR 5 miljoen en EUR 0 miljoen zal liggen. In het licht van de positieve resultaten in de eerste negen maanden van het lopende boekjaar, die zich in oktober hebben voortgezet, acht de directie de kans groot dat zowel de omzet als de operationele EBITDA voor het gehele jaar in het bovenste derde deel van de verwachte bandbreedte zullen uitkomen.