HolidayCheck Group AG heeft de winstresultaten over het vierde kwartaal en het volledige jaar 2017 bekendgemaakt. Voor het kwartaal steeg de omzet met EUR 28,4 miljoen met maar liefst 25,1% ten opzichte van EUR 22,6 miljoen in dezelfde periode van 2016. Voor het jaar kondigde het bedrijf een jaar-op-jaar stijging aan van de omzet met 13,3%, van EUR 107,3 miljoen in 2016 naar EUR 121,6 miljoen. Met EUR 0,2 miljoen was de EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) 93,0% lager dan het totaal van 2016 van EUR 2,8 miljoen. De operationele EBITDA (bedrijfsresultaat voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) is met EUR 1,6 miljoen 42,4% gedaald ten opzichte van het cijfer van 2016 van EUR 2,7 miljoen. Het LBIT (verlies vóór interesten en belastingen) bedroeg 5,7 miljoen EUR, tegen 3,0 miljoen EUR vorig jaar. Het LBIT (verlies vóór belastingen) bedroeg EUR 5,9 miljoen, tegen EUR 2,8 miljoen een jaar geleden. Het geconsolideerd nettoverlies bedroeg EUR 5,9 miljoen tegen EUR 2,9 miljoen in 2016. Het gewone en verwaterde verlies per aandeel uit alle activiteiten bedroeg EUR 0,10, tegen min EUR 0,05 in 2016. Het bedrijf gaf winstverwachtingen voor het jaar 2018. De directie voorziet een verdere stijging van de totale omzet van de groep in 2018 tussen 8% en 13%, na correctie voor eventuele overnames of afstotingen van langetermijnbeleggingen in aandelen en verwacht dat de operationele EBITDA in financieel 2018 tussen EUR 2,5 miljoen en EUR 6,5 miljoen zal liggen.