Hokuto Corporation heeft voor het jaar dat eindigt op 31 maart 2024 een eindejaarsdividend vastgesteld van JPY 40 per aandeel, tegen JPY 30 per aandeel een jaar geleden. Geplande begindatum voor dividendbetalingen: 24 juni 2024.