Hokuto Corporation heeft de geconsolideerde en niet-geconsolideerde winstverwachting herzien voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2023. Voor het jaar, op geconsolideerde basis, verwacht de onderneming een netto-omzet van 73.600 miljoen JPY, een bedrijfsverlies van 2.630 miljoen JPY, een verlies toerekenbaar aan de eigenaars van de moedermaatschappij van 1.590 miljoen JPY en een gewoon verlies per aandeel van 50,29 JPY, vergeleken met de vorige prognose van een netto-omzet van 75.200 miljoen JPY, een bedrijfsverlies van 960 miljoen JPY, een winst toerekenbaar aan de eigenaars van de moedermaatschappij van 320 miljoen JPY en een gewone winst per aandeel van 10,12 JPY.

Voor het jaar verwacht het bedrijf, op niet-geconsolideerde basis, een netto-omzet van 50.400 miljoen JPY, een bedrijfsverlies van 2.970 miljoen JPY, een verlies van 1.960 miljoen JPY en een gewoon verlies per aandeel van 61,99 JPY, vergeleken met de vorige prognose van een netto-omzet van 52.000 miljoen JPY, een bedrijfsverlies van 1.470 miljoen JPY, een winst van 580 miljoen JPY en een gewone winst per aandeel van 18,35 JPY.