Hokuto Corporation heeft geconsolideerde winstverwachtingen gegeven voor de zes maanden eindigend op 30 september 2022. Voor de periode verwacht de onderneming een netto-omzet van 34.600 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 2.630 miljoen JPY, een verlies toe te schrijven aan de eigenaars van de moedermaatschappij van 2.160 miljoen JPY of 68,35 JPY per aandeel.

Voor het jaar dat eindigt op 31 maart 2023 verwacht de onderneming een netto-omzet van 78.700 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 3.000 miljoen JPY en een winst die aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij kan worden toegerekend van 1.780 miljoen JPY of 56,28 JPY per aandeel.