Hokuto Corporation heeft geconsolideerde en niet-geconsolideerde winstverwachtingen afgegeven voor de zes maanden eindigend op 30 september 2023 en voor het volledige boekjaar eindigend op 31 maart 2024. Voor de zes maanden verwacht het bedrijf op geconsolideerde basis een netto-omzet van 35.800 miljoen JPY, een operationeel verlies van 2.730 miljoen JPY en een verlies toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van 2.110 miljoen JPY of 66,58 JPY per aandeel.

Voor het jaar dat eindigt op 31 maart 2024 verwacht de onderneming op geconsolideerde basis een netto-omzet van 80.200 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 1.920 miljoen JPY en een winst toerekenbaar aan de eigenaars van de moedermaatschappij van 700 miljoen JPY of 22,08 JPY per aandeel.

Voor de zes maanden verwacht het bedrijf op niet-geconsolideerde basis een netto-omzet van 23.800 miljoen JPY, een bedrijfsverlies van 2.940 miljoen JPY en een verlies van 620 miljoen JPY of 19,56 JPY per aandeel.

Voor het jaar dat eindigt op 31 maart 2024 verwacht het bedrijf op niet-geconsolideerde basis een netto-omzet van 55.800 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 1.000 miljoen JPY en een winst van 2.080 miljoen JPY of 65,60 JPY per aandeel.