HOCHDORF Holding AG maakt bekend dat Markus Bühlmann zich niet herkiesbaar heeft gesteld. Mevrouw Marjan Skotnicki-Hoogland en de heer Thierry Philardeau zijn ook nieuw gekozen in de raad van bestuur. In
overeenstemming met de aanbeveling van de raad van bestuur hebben de aandeelhouders Jean-Philippe Rochat, Jürg Oleas en Marjan Skotnicki-Hoogland gekozen in het personeels- en bezoldigingscomité.