HOCHDORF Holding AG sluit de productielocatie in Hochdorf eind 2026. Met de strategische focus op zuigelingenvoeding zullen alleen de faciliteiten die hiervoor nodig zijn in Sulgen worden herbouwd. Het overeengekomen sociaal plan zal gelden voor de getroffen werknemers.

De Groep zal de komende maanden met klanten, leveranciers en de industrie samenwerken om eventuele problemen op te lossen. Na de positieve halfjaarresultaten zijn de randvoorwaarden nu aanwezig om de uitgestelde verhuizing van de productie van Hochdorf naar Sulgen uit te voeren als onderdeel van de strategische focus van de groep. Alleen de faciliteiten in Hochdorf die nodig zijn voor de productie van zuigelingenvoeding zullen worden overgebracht naar Sulgen in lijn met deze strategie.

De verplaatsing van alle poederdroogcapaciteiten naar Sulgen zou hoge investeringen vereisen, die economisch niet te rechtvaardigen zijn op de kapitaalmarkt vanwege de relatief lage winstgevendheid van de (export)poedermarkt. HOCHDORF blijft openstaan voor partijen die geïnteresseerd zijn in kapitaalinvesteringen in dit verband. HOCHDORF verwacht een vermindering van 40 vaste banen tegen de tijd van de sluiting.

Het sociaal plan dat al in 2022 met de werknemerscommissie is overeengekomen op basis van het sluitingsbesluit van 2021, zal voor deze werknemers worden uitgevoerd. HOCHDORF zal proberen om een deel van deze werknemers in de toekomst in Sulgen te houden. De teams voor ontwikkeling, verkoop, marketing en administratie ?

ongeveer 90 werknemers ? zullen op de locatie Hochdorf blijven. Door zich te concentreren op de productielocatie in Sulgen zet HOCHDORF zijn consistente en strategische transformatie voort naar een internationaal concurrerend competentiecentrum voor Zwitserse zuigelingenvoeding, melkpoederspecialiteiten met een hoge marge en weiraffinage.

HOCHDORF positioneert zich zo bewust als aanvulling op de traditionele zuivelfabrieken in Zwitserland en levert een waardevolle bijdrage aan de verwerking van hoogwaardige melk en melkderivaten.