HOCHDORF Holding AG heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het hele jaar dat eindigde op 31 december 2021. Voor het volledige jaar rapporteerde de onderneming een omzet van CHF 303,52 miljoen, tegen CHF 306,2 miljoen een jaar geleden. De inkomsten bedroegen CHF 349,42 miljoen, tegen CHF 305 miljoen een jaar geleden. De nettowinst bedroeg 2,55 miljoen CHF, tegen een nettoverlies van 70,13 miljoen CHF een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg CHF 1,2 tegenover een verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van CHF 34,6 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg CHF 1,2 tegenover een verwaterd verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van CHF 34,6 een jaar geleden.