HOCHDORF Holding AG heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2022. Voor het halfjaar rapporteerde de onderneming een omzet van CHF 145,72 miljoen, tegen CHF 140,29 miljoen een jaar geleden. De inkomsten bedroegen 159,88 miljoen CHF, tegen 169,91 miljoen CHF een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg 18,31 miljoen CHF, tegen 9 miljoen CHF een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg 8,63 CHF tegen 4,24 CHF een jaar geleden. Het verwaterde verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg 8,63 CHF tegen 4,24 CHF een jaar geleden.