De raad van bestuur (de "Raad") van Hilong Holding Limited (de "Bestuurders") heeft de aandeelhouders van de Vennootschap (de "Aandeelhouders") en potentiële investeerders geïnformeerd dat, op basis van de informatie waarover de Raad momenteel beschikt en de voorlopige beoordeling van de niet-geauditeerde geconsolideerde managementrekeningen van de Groep, de Groep naar verwachting een aanzienlijke stijging van de nettowinst van meer dan 90% zal noteren voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2019 (de "Interimperiode"), in vergelijking met de nettowinst voor de overeenkomstige periode in 2018. Een dergelijke toename is voornamelijk toe te schrijven aan de stabiele ontwikkeling van de industrie tijdens de Tussentijdse Periode, die de bedrijfsgroei van de Groep heeft gestimuleerd, wat op zijn beurt leidt tot de toename van de winst van de Groep.